Loes Gompes en Merel Ligtelijn: Spiegel van Amsterdam – Geschiedenis van Felix Meritis

39,00

In deze rijk geïllustreerde publicatie duikt de lezer in de roemruchte geschiedenis van Felix Meritis.

SKU: spiegel Categorie:

Beschrijving

Eind achttiende eeuw noemden bezoekers aan Amsterdam de prostituees, de kruiers en slepers, de koffiehuizen en gaarkeukens, maar ook de vele bloemen waarmee zelfs de armste handwerksman zijn huis sierde. De stad stond bekend als een stinkend en vochtig oord, waartegen bewoners zich dagelijks wapenden door het soppen van stoepen en ramen en door zichzelf overmatig te bepoederen. Desondanks was Amsterdam een bruisende stad, in de loop der eeuwen uitgegroeid tot metropool. In diezelfde tijd, in 1788, liet de Maatschappij Felix Meritis aan de Keizersgracht de eerste steen leggen van haar nieuwe onderkomen. Een ‘Tempel der Verlichting’; een voor die dagen ongekend groots gebouw. Elf jaar eerder was de Maatschappij opgericht aan de Amsterdamse Leliegracht, als genootschap dat zich liet leiden door de verlichtingsidealen en zich richtte op de bevordering van kunst en wetenschap.

Spiegel van Amsterdam verhaalt van al die mensen die het gebouw in 225 jaar bewoonden en bezochten; het gebouw dat onlosmakelijk verbonden is met de culturele en maatschappelijke geschiedenis van Amsterdam. Het verhaalt van de genootschapsleden en de verrijzenis van hun prestigieuze onderkomen, en de verwoestende invloed van drukkerij en krantenuitgever Holdert & Co op het gebouw. En van de Communistische Partij van Nederland die het herstelde en koesterde, en het Shaffy Theater dat tijdens de CPN-periode in het pand kwam. Vanaf dat moment heeft ‘de cultuur’ het gebouw niet meer verlaten. De huidige stichting Felix Meritis, een Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap, bouwt inhoudelijk voort op de genootschapsidealen van voorheen.

“Felix Meritis, het befaamde gebouw en genootschap aan de Keizersgracht in Amsterdam, heeft eindelijk zijn geschiedschrijving gekregen. En daarmee de eer die het verdient. (…) In sommige delen – en ik stel de muziek meteen voorop – wordt een schitterende beknopte, op Amsterdam gerichte, cultuurgeschiedenis geschreven. (…) Het boek is uitstekend gedocumenteerd, in vaak zeer lezenswaardige en veel extra informatiegevende noten, in de bibliografie waarmee elk hoofdstuk afsluit. Het gebouw heeft de eer gekregen die het verdient.” Kees Fens, de Volkskrant, 11 januari 2008

Titel: Spiegel van Amsterdam: Geschiedenis van Felix Meritis
Auteurs: Loes Gompes en Merel Ligtelijn
Uitgever: Rozenberg Publishers
ISBN: 978 90 5170 979 7